Pro Patria FDC 1986

Pro Patria FDC 1986
Einwandfreier Zustand.