Deckel- und Flaschenöffner

Deckel- und Flaschenöffner
Deckel- und Flaschenöffner (für Grössen 3.5 bis 8.4 cm / neu